HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ EPIC EF P8800K

khoa-dien-tu-epic

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm

+ Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, nắng

+ Không dùng vật sắt nhọn chọc vào sản phẩm

+ Không dùng các chất tầy rửa để lau sản phẩm (Dùng khăn khô lau nhẹ khi sản phẩm bụi bẩn)

+ Không dùng búa hoặc các vật tương tự tác động mạnh vào sản phẩm

+ Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài, đảm bảo rằng cửa chắc chắn đã đóng trước khi ra ngoài

+ Khi cài đặt của phải ở trạng thái mở

 1. Cài đặt mã số chủ
 • Mở nắp đậy pin, nhấn nút cài đặt 1 lần.
 • Nhập mã số chủ đang sử dụng (mặc định là 1234) sau đó nhấn #
 • Bàn phím hiển thị lên 1,2,3,4,5. Chọn mục 1 để cài mã số chủ.
 • Nhập mã số chủ mới cần cài đặt (4-12 chữ số) sau đó nhấn #
 • Nhập lại mã số chủ mới sau đó kết thúc nhấn nút cài đặt.

Lưu ý: Khách hàng phải nhớ mã số chủ để cài đặt cho những lần tiếp theo.

 1. Cài đặt vân tay (tối đa 100 vân tay)

Cài thường

 • Mở nắp đậy pin, nhấn nút cài đặt 1 lần.
 • Nhập mã số chủ đang sử dụng sau đó nhấn #
 • Bàn phím hiển thị lên 1,2,3,4,5. Chọn mục 3 để cài vân tay.
 • Đặt vân tay 4 lần lên đầu đọc (khi kết thúc 1 vân tay khóa sẽ nhắc số thứ tự của vân tay đã cài đặt), tiếp tục quẹt vân tay như vậy cho đến hết.
 • Nhấn lại nút cài đặt để kêt thúc.

Cài nâng cao(có thể xóa được từng vân tay)

 • Mở nắp đậy pin, nhấn nút cài đặt 1 lần.
 • Nhập mã số chủ đang sử dụng sau đó nhấn #
 • Bàn phím hiển thị lên 1,2,3,4,5. Chọn mục 3 để cài vân tay.
 • Nhập số thứ tự của vân tay 001-100 sau đó nhấn #
 • Đặt vân tay 4 lần lên đầu đọc (khi kết thúc 1 vân tay khóa sẽ nhắc số thứ tự của vân tay đã cài đặt), tiếp tục làm lại bước 4 như vậy cho đến hết.
 • Nhấn lại nút cài đặt để kêt thúc.
 1. Xóa vân tay

Xóa toàn bộ vân tay

 • Mở nắp đậy pin, nhấn nút cài đặt 3 giây
 • Nhập mã số chủ đang sử dụng sau đó nhấn #
 • Bàn phím hiển thị lên 2,3,5,0. Chọn mục 3 để xóa vân tay.
 • Nhấn và giữ phím # trong vòng 5 giây, toàn bộ vân tay sẽ bị xóa.

Xóa từng vân tay

 • Mở nắp đậy pin, nhấn nút cài đặt 3 giây
 • Nhập mã số chủ đang sử dụng sau đó nhấn #
 • Bàn phím hiển thị lên 2,3,5,0. Chọn mục 3 để xóa vân tay.
 • Nhập số thứ tự của vân tay cần xóa 001-100 sau đó nhấn #
 • Nhấn lại nút cài đặt để kêt thúc.
 1. Cài đặt thẻ từ (cài đặt tối đa 200 thẻ)

Cài thường

 • Mở nắp đậy pin, nhấn nút cài đặt 1 lần.
 • Nhập mã số chủ đang sử dụng sau đó nhấn #
 • Bàn phím hiển thị lên 1,2,3,4,5. Chọn mục 2 để cài thẻ từ.
 • Đưa lần lượt từng thẻ từ vào đầu đọc CARD.
 • Nhấn lại nút cài đặt để kết thúc.

Cài nâng cao

 • Mở nắp đậy pin, nhấn nút cài đặt 1 lần.
 • Nhập mã số chủ đang sử dụng sau đó nhấn #
 • Bàn phím hiển thị lên 1,2,3,4,5. Chọn mục 2 để cài thẻ từ.
 • Nhập số thử tự của thẻ từ 001-200 sau đó nhấn #
 • Đưa thẻ từ có số thứ tự tương ứng vào đầu đọc CARD.
 • Lặp lại bước 4 để cài đặt thẻ tiếp theo
 • Nhấn lại nút cài đặt để kết thúc.
 1. Xóa thẻ từ

Xóa toàn bộ

 • Mở nắp đậy pin, nhấn nút cài đặt 3 giây
 • Nhập mã số chủ đang sử dụng sau đó nhấn #
 • Bàn phím hiển thị lên 2,3,5,0. Chọn mục 2 để xóa thẻ từ.
 • Nhấn và giữ phím # trong vòng 5 giây, toàn bộ thẻ từ đã bị xóa.

Xóa từng thẻ từ

 • Mở nắp đậy pin, nhấn nút cài đặt 3 giây
 • Nhập mã số chủ đang sử dụng sau đó nhấn #
 • Bàn phím hiển thị lên 2,3,5,0. Chọn mục 2 để xóa thẻ từ.
 • Nhập số thứ tự của thẻ từ cần xóa 001-200 sau đó nhấn #
 • Lặp lại bước 4 để xóa thẻ tiếp theo
 • Nhấn lại nút cài đặt để kết thúc.
 1. Cài đặt mã số khách
 • Mở nắp đậy pin, nhấn nút cài đặt 1 lần.
 • Nhập mã số chủ đang sử dụng sau đó nhấn #
 • Bàn phím hiển thị lên 1,2,3,4,5. Chọn mục 4 để cài mã số khách.
 • Nhập mã số khách cần cài đặt (4-12 chữ số) sau đó nhấn #
 • Nhấn nút cài đặt để kết thúc.

Lưu ý:Mã số khách chỉ sử dụng để mở cửa 1 lần.

 1. Mở cửa với tính năng mã số ảo

Có 2 cách:

 • Chạm lòng bàn tay lên bàn phím, nhập các số bất kỳ sau đó nhập mã số chủ và nhấn * để mở cửa.
 • Chạm lòng bàn tay lên bàn phím, nhập mã số chủ sau đó nhấn các số bất kỳ và nhấn * để mở cửa.
 1. Cài đặt điều khiển từ xa (tối đa 10 đktx)
 • Mở nắp đậy pin, nhấn nút cài đặt 1 lần.
 • Nhập mã số chủ đang sử dụng sau đó nhấn #
 • Bàn phím hiển thị lên 1,2,3,4,5. Chọn mục 5 để cài điều khiển
 • Nhấn set trên modul hoặc nút Open trên remote.
 • Nhấn nút cài đặt để kết thúc.
 1. Xóa điều khiển từ xa
 • Mở nắp đậy pin, nhấn nút cài đặt 3 giây.
 • Nhập mã số chủ đang sử dụng sau đó nhấn #
 • Bàn phím hiển thị lên 2,3,5,0. Chọn mục 5 để xóa điều khiển
 • Nhấn và giữ phím # trong 5 giây.(giữ # đến khi khóa kêu nhạc là được)
 1. Bật, tắt tính năng phím ảo

Sau khi nhập mã số chủ và nhấn * để mở khóa, thì khóa sẽ hiển thị thêm 3 số ngẫu nhiên để nhập tiếp tục và nhấn * sẽ mở cửa.

 • Chạm lòng bàn tay vào bàn phím, nhập mã số chủ sau đó nhấn #
 • Chọn mục 5 để kết thúc.(tắt hay bật chế độ thực hiện lại một lần nữa)

Lưu ý: Trong chế độ này, tính năng mã số ảo sẽ không còn.

 1. Bật tắt chế độ tự động đóng cửa
 • Chạm lòng bàn tay vào bàn phím khi khóa đã đóng
 • Nhập mã số chủ đang dùng sau đó nhấn # một lần
 • Nhấn số 2 để cài chế độ tự động hoặc số 5 để cài đặt chế độ không tự động
 1. Cài đặt âm thanh
 • Chạm lòng bàn tay vào bàn phím khi khóa đã đóng
 • Nhập mã số chủ đang dùng sau đó nhấn #
 • Nhấn liên tục số 3 để tăng âm lượng, số 6 để giảm âm lượng
 • Nhấn nút cài đặt để kết thúc.
 1. Reset Khôi phục Mã số chủ và Xóa Thẻ khi quên mật khẩu hoặc đánh mất. :
 • Nhấn và giữ nút register trong vòng 3 giây -> nhập mật khẩu mật khẩu chủ hiện tại (ban đầu 1234)-> nhấn phím # -> nhấn số 0 -> nút close, open trong nhà.-> nhấn giử nút register  10s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *