HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ KAADAS LAMBORGHINI 3D FACE

khóa điện tử Kaadas

CÀI ĐẶT

CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG (mã số chủ ban đầu 123456789)

– Bước đầu tiên cần nhập mã kích hoạt khóa từ nhà cung cấp theo cú pháp: nhập mã kích hoạt kết thúc bằng phím  #

– Sau đó thực hiện thao tác đổi mã số chủ theo cú pháp sau: ** Mã số chủ hiện tại (123456789) nhập mã số chủ mới lần thứ 1 # nhập mã số chủ mới lần thứ 2 # và nhập 2 2 2 để chuyển sang tiếng Anh. Mã số chủ được sử dụng để truy cập vào hệ thống cài đặt của khóa cửa, khác với mã số mở cửa.

– Mã ID có vai trò như tên gọi cho vân tay/ mã số/ thẻ từ, khách hàng cần ghi nhớ mã ID này để sử dụng trong trường hợp cần xóa đi.

1. CÀI ĐẶT KHUÔN MẶT THÀNH VIÊN

** mã số chủ # 1 1 nhập ID (00-19) đứng trước mặt khóa với khoảng cách 60cm và chờ khóa báo thêm khuôn mặt thành công.

CÀI ĐẶT MÃ SỐ MỞ CỬA

– Mã số thành viên dùng thường xuyên: ta thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 1 2 nhập số ID (00 đến 04) # nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập mã số mở cửa lần thứ 2 #

Lưu ý: Số ID: Mỗi một mã số tương ứng với 1 ID từ 00 đến 04. Độ dài của mã số là 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng nhau.

– Mã số 1 lần: ta thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 12 nhập số ID (05 đến 08) # nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập mã số mở cửa lần thứ 2 #

Lưu ý: Số ID: Mỗi một mã số tương ứng với 1 ID từ 05 đến 08. Độ dài của mã số là 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng nhau.

CÀI ĐẶT VÂN TAY

** mã số chủ # 1 3 nhập số ID (00 đến 99) nhấp nhả 8 lần vào điểm đọc vân tay

Lưu ý: Số ID: Mỗi một vân tay tương ứng với 1 ID từ 00 đến 99.

CÀI ĐẶT THẺ TỪ

** mã số chủ # 1 4 nhập số ID (00 đến 99) đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ

Lưu ý: Số ID: Mỗi một thẻ từ tương ứng với 1 ID từ 00 đến 99.

THAY ĐỔI MÃ SỐ CHỦ

** mã số chủ # 1 9 nhập mã số chủ mới lần 1 # nhập mã số chủ mới lần 2 #

XÓA TÍNH NĂNG

XÓA KHUÔN MẶT

– Xóa theo ID: ** mã số chủ # 1 5 1 nhập ID cần xóa (00 đến 19) #

– Xóa Tất cả khuôn mặt: ** mã số chủ # 1 5 2

XÓA MÃ SỐ MỞ CỬA

– Xóa theo ID: ** mã số chủ # 1 6 1 nhập ID cần xóa (00 đến 09) #

– Xóa Tất cả mã số: ** mã số chủ # 1 6 2

XÓA VÂN TAY

– Xóa theo ID: ** mã số chủ # 1 7 1 nhập ID cần xóa (00 đến 99) #

– Xóa Tất cả vân tay: ** mã số chủ # 1 7 2

XÓA THẺ TỪ

– Xóa theo ID: ** mã số chủ # 1 8 1 nhập ID cần xóa (00 đến 99) #

– Xóa Tất cả thẻ từ: ** mã số chủ # 1 8 2

CHUYỂN CHẾ ĐỘ

CHẾ ĐỘ MỞ KHÓA THÔNG THƯỜNG (sử dụng 1 phương pháp nhận diện để mở khóa)

Thực hiện theo cú pháp sau: ** mã số chủ # 5 1

CHẾ ĐỘ BẢO MẬT KÉP (sử dụng 2 phương pháp nhận diện để mở khóa)

Thực hiện theo cú pháp sau: ** mã số chủ # 5 2

CHẾ ĐỘ MỞ CỬA

– Tự động khóa cửa: thực hiện theo cú pháp sau: ** mã số chủ # 7 1

– Không tự động khóa cửa: thực hiện theo cú pháp sau: ** mã số chủ # 7 2

CÀI ĐẶT KHÁC

BẬT GIỌNG NÓI HƯỚNG DẪN

** mã số chủ # 2 1 1 để bật âm thanh.

TẮT GIỌNG NÓI HƯỚNG DẪN

** mã số chủ # 2 1 2 để bật âm thanh.

ĐỔI NGÔN NGỮ TỪ TIẾNG TRUNG SANG TIẾNG ANH

** mã số chủ # 2 2 2

ĐỔI NGÔN NGỮ TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG TRUNG

** mã số chủ # 2 2

SỬ DỤNG

  1. Mở cửa từ bên ngoài bằng khuôn mặt: Đặt vị trí gương mặt thẳng với cảm biến nhận diện gương mặt với khoảng cách 60 – 100 cm để khóa cửa nhận diện tự động.
  2. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để kích hoạt, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.
  3. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm quét vân tay.
  4. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ.
  5. Cách reset lại khóa (trong trường hợp quên mã số chủ).

Mở nắp sau hộp pin, sau đó lật tiếp nắp bên trên lên sử dụng que nhỏ nhấn đúp 2 lần lỗ RES ở lỗ nhỏ ở trên cùng bên trái và có tiếng nói là thành công. Sau đấy, cài đặt các bước lại từ đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Index